Naša história

Občianske združenie Castrum Thorna začalo vznikať na konci roku 2014. V tom čase archeológ Martin Kubo oslovil turňančana a občianskeho aktivistu Bélu Királya, spolu s ďalším aktivistom a čerstvým poslancom obecného zastupiteľstva Róbertom Surovcom. Po zvážení viacerých možností sa títo traja páni rozhodli založiť nové občianske združenie. Ako štvrtý člen prípravného výboru sa k nám pridala slečna Zuzana Trifonová a obohatila tak skupinu zakladajúcich členov o ženský element. Čoskoro naše rady rozšírili ďalší dobrovoľníci, z ktorých menovite spomeniem hrnčiarku Amáliu Holíkovú. Pätica menovaných bola zvolená pri prvom valnom zhromaždení za členov prvej správnej rady nášho občianskeho združenia, oficiálne zapísaného do registra občianskych združení dňa 22.4.2015.

Jazyky